Onze nieuwe website is in ontwikkeling. Voor meer informatie, neem contact met ons op.
BW-Oost: Menu icon

Waar kan ik je mee helpen?

 • Ik wil weten wat re-integratie 1e spoor is
 • Ik wil een bedrijfsarts inschakelen
 • Ik wil een arbeidsdeskundige inschakelen
 • Ik wil de arbodienst van BW-Oost inschakelen
 • Ik wil de arboarts van BW-Oost inschakelen
 • Ik wil weten wat BW-Oost mijn bedrijf in het kader van arbodienstverlening biedt
 • Ik wil weten waarom ik bij verzuimbegeleiding en arbodienstverlening voor BW-Oost moet kiezen
 • Ik wil weten wat er er van mij als werkgever wordt verwacht
 • Ik wil weten welke stappen ik volgens de WVP moet zetten
 • Ik wil weten wat ik moet doen als re-integratie 1e spoor niet lukt
 • Ik wil meer weten
BW-Oost voor werkgevers: veelgestelde vragen
Hallo, ik ben Benny, waarmee kan ik je helpen?

Ga met je muis over één van de vragen /onderwerpen links van mij

Staat je vraag er niet tussen, bel of e-mail me dan gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek

 • IK WIL WETEN WAT RE-INTEGRATIE 1E SPOOR IS

ANTWOORD:

Binnen het 're-integratie 1e spoor' worden de arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever beoordeeld. Dit kan aanpassingen binnen het eigen werk zijn of ander passend werk. De arbeidsdeskundige neemt dit mee in zijn beoordeling van de arbeidsmogelijkheden. Dit wordt door de arbeidsdeskundige over het algemeen als eerste bekeken. Dergelijke zaken worden, net als de mogelijkheden van de werknemer, vastgelegd in het Plan van Aanpak dat één van de verplichtingen van het UWV is.

Indien blijkt dat terugkeer binnen het bedrijf geen optie is, dan wordt het re-integratietraject 2e spoor gestart.t.

Ik kan je helpen bij het efficiënt re-integreren van je zieke werknemer! Neem gerust eens contact op voor de mogelijkheden!

 • IK WIL EEN BEDRIJFSARTS INSCHAKELEN

ANTWOORD:

Schakel de bedrijfsarts van BW-Oost in

Neem direct contact met ons op of meld je aan met dit formulier • IK WIL EEN ARBEIDSDESKUNDIGE INSCHAKELEN

ANTWOORD:

Schakel de arbeidsdeskundige van BW-Oost in

Neem direct contact met ons op of meld je aan met dit formulier • IK WIL DE ARBODIENST VAN BW-OOST INSCHAKELEN

ANTWOORD:

Schakel de arbodienst van BW-Oost in

Neem direct contact met ons op of meld je aan met dit formulier • IK WIL DE ARBOARTS VAN BW-OOST INSCHAKELEN

ANTWOORD:

Schakel de arboarts van BW-Oost in

Neem direct contact met ons op of meld je aan met dit formulier • IK WIL WETEN WAT BW-OOST MIJN BEDRIJF IN HET KADER VAN ARBODIENSTVERLENING BIEDT

ANTWOORD:

Het (tijdelijke) verlies van een arbeidskracht is vervelend voor de medewerker, maar ook voor jou als werkgever. De zaken gaan tenslotte gewoon door. Samen met je werknemer ben je de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor een professionele aanpak van het re-integratietraject.

Als arbodienstverlening- en verzuimpartner neemt BW-Oost jullie met een no-nonsense aanpak mee langs alle wettelijk verplichte stappen. Met een team van specialisten werken we met je werknemer actief aan een oplossing van zijn of haar verzuimoorzaak. Tegelijkertijd helpen we jou als werkgever met het zetten van alle wettelijk verplichte stappen, zodat loonsancties van het UWV voorkomen worden.

Zo zorgen we er samen voor dat de situatie voor alle partijen op een zo effectief mogelijke wijze wordt opgelost.

Wil je weten wat BW-Oost voor jouw specifieke situatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op!

 • IK WIL WETEN WAAROM IK BIJ VERZUIMBEGELEIDING EN ARBODIENSTVERLENING VOOR BW-OOST MOET KIEZEN

ANTWOORD:

BW-Oost neemt zowel de werkgever als de werknemer serieus. Een stevige, doelgerichte aanpak brengt beide partijen tenslotte meer dan een advies om het maar even een paar weekjes rustig aan te doen.

Samen met een gedegen team van arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en andere deskundigen tackelen we de oorzaak van het verzuimprobleem en focussen we ons op een doelgericht oplossing. Die adequate aanpak zorgt dat het werk weer snel hervat kan worden!

Ondertussen nemen we samen met jou en je team de eventuele belemmeringen op de werkvloer weg, zodat ziekteverzuim met optimale werkomstandigheden in de toekomst zo veel mogelijk beperkt wordt.

Wil je het verzuim in je organisatie structureel verlagen? Vraag me dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!

 • IK WIL WETEN WAT ER ER VAN MIJ ALS WERKGEVER WORDT VERWACHT

ANTWOORD:

Om het aantal langdurig zieke medewerkers terug te dringen, werd de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) ingesteld. Diverse richtlijnen ondersteunen zowel de werknemer als de werkgever bij een snelle, effectieve re-integratie.

Voor het gezamenlijk tijdig opvolgen van de wettelijk gestelde richtlijnen, ben jij als werkgever verantwoordelijk. Indien het UWV van mening is dat de vastgelegde stappen onvoldoende zijn opgevolgd, kunnen aanzienlijke loonsancties volgen voor jou als werkgever.

Om dit te voorkomen, neemt BW-Oost je graag stap voor stap mee langs alle verplichtingen, om je medewerker zonder vertragende ambtelijke processen of onnodige loonsancties weer vlot aan het werk te krijgen.

Vraag het actuele stappenplan voor re-integratie volgens de WvP op!

We zijn graag bereid om je in een gesprek verder te informeren over je plichten als werkgever. Maak daarvoor een vrijblijvende afspraak!

 • IK WIL WETEN WELKE STAPPEN IK VOLGENS DE WVP MOET ZETTEN

ANTWOORD:

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zijn diverse stappen vastgelegd die je als werkgever dient te zetten om je werknemer weer snel aan het werk te krijgen. Het verzuimen of vertragen van één of meerdere stappen kan aanzienlijke loonsancties met zich meebrengen.

De belangrijkste stappen zijn:
6 weken:
probleemanalyse door bedrijfsarts
8 weken:
plan van aanpak re-integratie 1e spoor
42 weken:
ziekmelding bij UWV
52 weken:
1ejaarsevaluatie
86 weken:
re-integratieverslag
91 weken:
WIA-aanvraag
104 weken:
einde wachttijd (beoordeling WIA aanvraag)
(let op: je hebt meer verplichtingen als werkgever!)


Vraag het actuele stappenplan voor re-integratie volgens de WvP op!

Wil je ondersteuning bij het doorlopen van de stappen voor een effectieve re-integratie, neem dan contact op!

 • IK WIL WETEN WAT IK MOET DOEN ALS RE-INTEGRATIE 1E SPOOR NIET LUKT

ANTWOORD:

Indien in samenspraak met een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts is uitgesproken dat terugkeer in het eigen bedrijf geen optie is, wordt het re-integratietraject 2e spoor opgestart. Dit besluit dient te worden vastgelegd in het re-integratiedossier. In het 2e spoor-traject ga je vervolgens samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Met een flinke dosis ervaring in re-integratietrajecten en een groot netwerk met sociaal betrokken bedrijven, kunnen we jou en je werknemer uitstekend ondersteunen in dergelijke trajecten.

Ook in het 2e spoor traject zorg ik vanzelfsprekend graag voor ontzorging! Neem gerust eens contact op voor de mogelijkheden!

 • IK WIL MEER WETEN

ANTWOORD:

Wordt je vraag over re-integratie 1e spoor hierboven niet beantwoord, of wil je eens vrijblijvend praten over de mogelijkheden voor je bedrijf? Laat ons dat dan hier weten! Na het stellen van je vraag, nemen we spoedig contact met je op!

Of neem vrijblijvend contact met me op voor een persoonlijk gesprek!

BW-Oost: logo Ik Doe Mee
BW-Oost: logo blikopwerk
BW-Oost: logo SANET
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo CEREO
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd