Statushouders

Probeer je eens te verplaatsen in de kandidaat. Statushouders hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt, waardoor ze hun vertrouwen zijn verloren. Vertrouwen herwinnen is belangrijk, hierdoor zullen ze ook eerder over hun achtergrond vertellen. Hiervoor nemen we als BW-Oost de tijd. Door onze jarenlange ervaring met statushouders zijn wij in staat om passende coaching en trajecten aan te bieden.

Zo kunnen we werkervaringsplekken aanbieden waarbij de kandidaat naast het opdoen van werkervaring in zijn/haar eigen tempo kan werken aan werknemersvaardigheden, het ontwikkelen van taal door middel van taalcoaches. Daarnaast kan er onderzocht worden wat een passende branche is waarbij de kandidaat zich verder kan ontplooien en ontwikkelen om weer vertrouwen te krijgen en aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Scroll naar boven
Scroll naar top