Tarieven

PRODUCTENLIJST
1. Werkfittraject
AanbiederBW-Oost B.V.
InhoudHet traject is gericht op de deelnemer uit de gemeente die bij aanvang nog niet of onvoldoende bemiddelbaar is naar betaald werk. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek en enige afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het traject is de deelnemer zodanig te begeleiden en in zijn kracht te zetten dat de deelnemer zijn sterke en zwakke punten kent. Het vergroten van werknemersvaardigheden en belastbaarheid, zodat betaalde arbeid een reële doelstelling wordt, mits deelnemer onderstaande stappen succesvol kan doorlopen.
Onderdelen van het traject zijn: intake (met ontwikkelings-/stappenplan); assessment en aanbodversterking, opbouwen uren, werkritme, werknemersvaardigheden en opdoen werkervaring in een productieomgeving; jobcoaching, begeleiding door BW-Oost op de werkvloer. Wegnemen van obstakels die betaalde arbeid in de weg staan.
Gedurende het gehele traject is er continue begeleiding op de werkvloer aanwezig om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
Doorlooptijd3 tot 12 maanden
Tarief€ 400,00 excl. btw per maand
2. Traject naar werk
Indien de deelnemer na het werkfittraject de overstap kan en gaat maken naar een reguliere arbeidsplek, zal de gemeente in eerste instantie haar werkcoaches/accountmanagers inzetten om te zorgen voor een soepele overgang van de deelnemer naar werk. BW-Oost beschikt echter ook over een jobcoach die de deelnemers kan begeleiden naar werk. De keuze voor een ‘Traject naar werk’ ligt geheel bij de werkcoach en vindt altijd in onderling overleg plaats.
AanbiederBW-Oost B.V.
DoelNazorg van de deelnemer na afloop van het werkfittraject, met als doel duurzame plaatsing te realiseren. De intensiteit van de begeleiding zal in overleg met opdrachtgever (werkcoach) worden vastgesteld. Doel van het traject is de deelnemer te begeleiden naar betaald werk bij een werkgever.
Onderdelen van het traject zijn: intensieve begeleiding en coaching, acquisitie naar klanten/bedrijven; meegaan naar afspraken; het maken van een CV en het doorlopen van een sollicitatieprocedure met de deelnemer;
Tarief€ 400,00 excl. btw per maand
3. Reiskosten
InhoudGedurende het traject maakt de deelnemer aanspraak op een reiskostenvergoeding, mits voldaan wordt aan het afstandscriterium. BW-Oost en de gemeente zijn voorstander van een gezonde vitale medewerker, daarom zal BW-Oost haar deelnemers blijvend stimuleren om per fiets naar het werk te komen.
VergoedingTot een maximum van € 50,00 incl. btw per deelnemer per maand, waarbij de enkele reisafstand woon-/werkverkeer meer dan 10 kilometer bedraagt (afstandscriterium). De enkele reisafstand (x2) wordt berekend met behulp van de routeplanner ANWB (kortste route). De belastingvrije kilometervergoeding 2023 bedraagt € 0,21 per kilometer.
KostenGedurende de periode van het traject komen de eventuele reiskosten voor rekening van BW-Oost. Reiskosten worden door BW-Oost bepaald en betaald aan de deelnemers en gefactureerd aan de gemeente. BW-Oost vergoedt de reiskosten o.b.v. een geparafeerde aanwezigheidslijst.
4. Bonusregeling bij plaatsing deelnemer naar werk
Wanneer een deelnemer wordt geplaatst bij een werkgever, kan BW-Oost een bonus factureren aan de gemeente. Facturering geschiedt met het tevens aanleveren van een arbeidscontract van de (externe) werkgever.
ParttimeBij een parttime baan met een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, waarbij de deelnemer niet volledig uit de uitkering is, een bonus van € 750,00 incl. btw.
FulltimeBij een fulltime baan met een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, waarbij de deelnemer niet meer afhankelijk is van een uitkering, een bonus van € 1.250,00 incl. btw.
5. A. Taalcursus
AanbiederBW-Oost
InhoudHet taaltraject is erop gericht om de deelnemer uit de gemeente die nog niet of onvoldoende de Nederlandse taal beheerst te ondersteunen in de NL taal. Vaak is er een inburgeringscursus die doorlopen wordt en is er sprake van dat het taalniveau tijdens deze inburgering nog steeds niet voldoende beheerst wordt. Doel van het taaltraject is om de deelnemer zodanig te begeleiden dat het taalniveau naar een acceptabel niveau wordt gebracht. Onderdelen van het traject zijn: intake met ontwikkelings-/stappenplan en aanlevering actuele status door school test om het taalniveau te bepalen en individueel te gaan bekijken wat er op welk taalniveau nodig is. begeleiding door BW-Oost medewerker(ster). Individueel of zittend in een groep van maximaal 2-3 personen met hetzelfde niveau. BW-Oost verzorgt het lesmateriaal.
Doorlooptijd3 tot 12 maanden 1x per week 1 uur les ( 4-5 lessen per maand)
Tarief€ 175,00 excl. btw per maand
AanbiederBW-Oost
DoelOndersteuning van de deelnemer die vanuit de gemeente komt en die behoefte heeft aan taalondersteuning. Deze taalondersteuning bieden wij aan in individuele vorm of in kleine groepjes (max 2-3 personen). Dit om het begrijpend lezen en schrijven naar een “acceptabel” niveau te krijgen, zodat men begrijpt wat er verteld wordt en dat men zich verstaanbaar kan maken. Dit zal zijn in algemene Nederlandse taal en Taal op de werkvloer.
DoorlooptijdBij een lichte achterstand volstaat 1 uur per week en bij een grotere achterstand qua taalniveau 1,5 uur per week. De intensiteit en uren zullen in samenspraak met de werkcoach worden bepaald.
Tarief€ 35,00 excl. btw per uur. Facturering o.b.v. geregistreerde uren Taalcursus per maand.
5. B. Taalcursus bij plaatsing deelnemer naar werk
Wanneer een deelnemer wordt uitgeplaatst bij een (externe) werkgever, kan BW-Oost de ingezette Taalcursus niet voortzetten. Er is een mogelijkheid maar dit kan dan alleen in overleg en bij genoeg ruimte/plaatsen op een daarvoor bestemde terugkomdag/uur bij BW-Oost op locatie.
AanbiederBW-Oost
InhoudBij een parttime arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, waarbij iemand niet volledig de taal beheerst en behoefte heeft aan extra ondersteuning.
Tarief€ 35,00 excl. btw per uur
Tenzij anders overeengekomen eindigt de begeleiding van de deelnemer bij (vroegtijdige) stopzetting van het ingekochte traject bij BW-Oost. Facturering geschiedt naar rato van het aantal uren inzet taalondersteuning.
6. Jobcoaching
Samen met de deelnemer bepalen we aan welke vorm van ondersteuning behoefte is, zodat er een echt maatwerk traject ontstaat. Tijdens het traject word de deelnemer één-op-één begeleid door een vaste jobcoach tijdens frequente begeleidings- en coaching sessies. Deze sessies vinden plaats op de vestiging van BW-Oost in Doetinchem of bij de deelnemer thuis. Onze jobcoaches wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.
Tarief € 89,00 excl. btw per uur.
7. Dagbesteding
BW-Oost B.V. voorziet in Arbeidsmatige dagbesteding en Ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Dit doen we middels coaching en intensive begeleiding van de kandidaat, in groepsverband of individueel.
Gedurende de dagbesteding is er continue begeleiding op de werkvloer aanwezig om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
Tarief € 50,00 excl. btw per dagdeel
Scroll naar boven
Scroll naar top