Onze nieuwe website is in ontwikkeling. Voor meer informatie, neem contact met ons op.
BW-Oost: Menu icon

Disclaimer

BW-Oost besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan haar website wat betreft correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Derhalve kan BW-Oost niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

BW-Oost is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is BW-Oost niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Bovendien aanvaardt BW-Oost geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden ten gevolge van het gebruik van informatie of adviezen verstrekt op of via deze website.

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook verwijzen andere websites naar deze website. BW-Oost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud noch vewijzingen van deze websites van derden, aangezien dergelijke verwijzingen slechts zijn opgenomen ter uwer informatie en gemak.

Copyrights

BW-Oost behoudt zich alle rechten voor aangaande deze website. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BW-Oost BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of ander gebruik welk niet strikt privé van aard is.

BW-Oost: logo Ik Doe Mee
BW-Oost: logo blikopwerk
BW-Oost: logo SANET
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo CEREO
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd