Dagbesteding

Dagbesteding bij BW-Oost is bedoeld voor:

  • Mensen met een fysieke beperking.
  • Mensen met een licht verstandelijke beperking LVB.
  • Volwassenen/jongeren met autisme.
  • Cliënten vanuit de GGZ
  • Cliënten vanuit de forensische zorg
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs.
  • Jongeren die zijn uitgevallen / thuiszitters.
  • Mensen met begeleidingsbehoefte.

Wat is de functie van arbeidsmatige dagbesteding:

Dagbesteding vervult een functie voor de persoon zelf. Dagbesteding geeft plezier, dagritme, structuur, persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Een zinvolle bijdrage kunnen leveren door het uitvoeren van diensten of het maken van producten. Deelnemers kunnen hun capaciteiten ontplooien.

Soorten dagbesteding:

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

BW-Oost B.V. voorziet in Arbeidsmatige dagbesteding en Ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Het doel van de dagbestedingsvormen is erop gericht om de kandidaat te ontwikkelen en daar waar mogelijk te kunnen laten doorstromen naar vormen van betaalde arbeid.

BW-Oost B.V. doet dit middels coaching en intensive begeleiding van de kandidaat, in groepsverband of individueel. Hierdoor kunnen we eventuele onderliggende problematieke ook sneller en beter aanpakken, zodat de kandidaat weer beter in de maatschappij komt te staan.

Daarnaast is het sociale aspect ook een groot onderdeel van arbeidsmatige dagbesteding. Het doel is om mensen uit hun isolement te halen en ze weer deel te laten uitmaken van de maatschappij en zich weer “gewaardeerd” te laten voelen. Mocht u informatie willen of een persoonlijk gesprek met een van onze coaches, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven
Scroll naar top