BW-Oost: Menu icon

Waar kan ik je mee helpen?

  • Ik wil weten wat de Participatiewet is
  • Ik wil weten wat de Participatiewet voor mij als werkgever betekent
  • Ik wil weten welke ondersteuning voor mij als werkgever beschikbaar is
  • Ik wil een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen
  • Ik wil weten wat ik mag verwachten van mijn medewerker via arbeidsparticipatie
  • Ik wil coaching en begeleiding voor iemand met een arbeidsbeperking
  • Ik wil meer weten
BW-Oost voor werkgevers: veelgestelde vragen
Hallo, ik ben Bart, waarmee kan ik je helpen?

Ga met je muis over één van de vragen /onderwerpen links van mij

Staat je vraag er niet tussen, bel of e-mail me dan gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek

  • IK WIL WETEN WAT DE PARTICIPATIEWET IS

ANTWOORD:

In 2015 werden de regelingen van de WWB (Wet werk en bijstand), WSW (Wet sociale werkvoorziening) en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd in de Participatiewet. Met deze wet streeft de overheid er naar om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Bij kandidaten zonder mogelijkheden op de arbeidsmarkt ligt de focus op sociale participatie.

Bij kandidaten die (gedeeltelijk) kunnen werken, wordt gestreefd naar een reguliere baan, waar nodig met extra begeleiding of aanpassingen.

Wil je weten wat Participatiewet voor jouw bedrijf betekent? Neem dan eens contact met me op! Ik informeer je graag!

  • IK WIL WETEN WAT DE PARTICIPATIEWET VOOR MIJ ALS WERKGEVER BETEKENT

ANTWOORD:

Om voor 2026 minimaal 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren, sloot het kabinet een akkoord met diverse sociale partners. Als in 2017 blijkt dat dit akkoord niet heeft geleid tot voldoende groei in garantiebanen, dan zullen werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht worden om één arbeidsplaats aan te bieden aan een zieke of gehandicapte werknemer. Vanaf 2017 kan de Participatiewet dus ook voor jouw bedrijf verplichtingen met zich meebrengen.

Op dit moment zijn er echter al volop kansen waar je bedrijf van kan profiteren! Werknemers die u een kans geeft zijn veelal zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan en worden door hun BW-Coach begeleid om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien betaalt u alleen de loonwaarde over de productiviteit van de medewerker. Ook draagt uw bedrijf als MVO een belangrijk steentje bij aan de maatschappij!

Wil je meer weten over het aanbieden van garantiebanen? Laat me dit dan weten, zodat ik je persoonlijk kan informeren!

  • IK WIL WETEN WELKE ONDERSTEUNING VOOR MIJ ALS WERKGEVER BESCHIKBAAR IS

ANTWOORD:

Voor het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking stellen het UWV en gemeenten diverse instrumenten beschikbaar.

Zo kun je gebruik maken van een jobcoach die de werknemer tijdens de baan in jouw bedrijf begeleidt, kun je kiezen voor een proefplaatsing en profiteren van diverse voordelen als premiekorting en loonkostensubsidie. Bovendien zijn er werkplekvoorzieningen die je bedrijf geschikt maken voor iemand met een ziekte of handicap.

We zijn volledig op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor jouw situatie en zetten ons graag actief voor je in!

Laat je gegevens achter voor een persoonlijk advies in jouw situatie!