BW-Oost: Menu icon

Nieuws

29-06-2017:
Samenwerking met MVO Solutions levert netwerkspecialist op
Toon Schepers, ervaren personeelsmanager, 55+ en werkloos geraakt, past prima bij BW-Oost. De Gelderlander berichtte vandaag over onze nieuwe medewerker, een aanwinst voor het bedrijf. "55-plussers zijn vaak goed gemotiveerd. Juist in het soort functies als die van Toon Schepers is leeftijd een pre", aldus Henk Knipping.
06-01-2017:
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Laborijn getekend
Vandaag is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Laborijn en BW-Oost getekend. Onze samenwerking wordt hierdoor nog intensiever.

In 2017 worden minimaal 40 mensen uit de doelgroep van Laborijn door BW-Oost begeleid naar werk. Een deel gaat aan in beschut werk bij MAAK en een deel begeleiden we naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt.
Ook gaan twee coaches van Laborijn deel uitmaken van het team van BW-Oost.
18-11-2016:
UWV: gemakkelijker om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.
Werkgevers komen eenvoudiger in contact met mensen met een arbeidsbeperking: Het UWV lanceert een online personeelsbank met bijna zestigduizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen daar direct en doelgericht in zoeken. Daarnaast wordt de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, voor onbepaalde tijd geldig. Voor meer informatie:
• www.werk.nl/kandidatenverkenner »
24-10-2016:
GAABS wint MBO Award 2016
BW-Oost feliciteert GAABS met het winnen van de MBO Award 2016 voor meest betrokken maatschappelijk ondernemer van 2016! Met GAABS biedt ondernemer Gabi Hunter een plek waar mensen een dagbesteding kunnen vinden of kunnen reïntegreren.
We zijn er trots op dat de maatschappelijke betrokkenheid bij zo veel ondernemers in Doetinchem zo groot is en complimenteren de Stichting Doetinchemse Uitdaging met deze keus.
22-09-2016:
BW-Oost: Nominatie MBO Award 2016
BW-Oost is door de Doetinchemse Uitdaging genomineerd voor de titel "meest Maatschappelijk betrokken ondernemer van 2016"!
'Een hele eer', zegt Peter Kuiper, 'vooral nadat ons partnerbedrijf MAAK-BV deze award vorig jaar al kreeg uitgereikt.'
06-10-2016:
Verlenging Keurmerk Blik op Werk
BW-OOst: Blik Op werk keurmerkBW-Oost heeft ook dit jaar weer het keurmerk 'Blik op werk' gekregen dankij constante kwaliteit en inzet van onze jobcoaches.
12-09-2016:
Betere regeling beschutte werkplek
Het aantal beschutte werkplekken blijft ver achter bij de verwachtingen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 verplicht aan de gemeenten opgelegd om beschutte werkplekken te organiseren. Mensen krijgen dan ook de mogelijkheid om zelf bij het UWV beschut werk aan te vragen.
07-12-2015:
BW-Oost in netwerk zorgondernemers
Onder de naam Sa-Net gaat BW-Oost zich met zes kleine zorgondernemers meer nadrukkelijk profileren. Samen met Sa-Net Wonen, Sa-Net Expertise, De Luwte, Erve Wullinck en Het Klokhuis komt er een cliëntenaanbod van 24 uur per dag.
12-11-2015:
UWV gaat meer persoonlijk begeleiden
Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Minister Asscher is genoodzaakt deze conclusie te trekken.
28-10-2015:
MAAK-BV Meest Betrokken Ondernemer
Bij de Doetinchemse Uitdaging is MAAK-BV verkozen tot Best Maat­schappelijk Betrokken Ondernemer van Doetinchem in 2015. Als partner van MAAK-BV zijn we als BW-Oost is hier hartstikke trots op!
15-10-2015:
Groep Webdesign
De Groep Webdesign BW-Oost is een leer- en ervaringsplaats voor jongeren tot ca. 35 jaar. Zij volgen dit als onderdeel van het traject naar werk van BW-Oost.
01-02-2015:
Meedoenarrangement in Doetinchem
Vanaf 2015 werkt de Gemeente Doetinchem met bijzonder aanbod voor mensen met een laag inkomen. BW-Oost is deelnemer aan het 'Meedoen­arrangement'
30-06-2014:
WERKTOP werkt: sneller werk vinden
Meer dan 465 mensen uit de bijstand zijn aan de slag dankzij de Werktop-aanpak. De Werktop-aanpak koppelt werkzoekenden en ondernemers rechtstreeks aan elkaar. Juist deze persoonlijke betrokkenheid zorgt ervoor dat er sneller een dienstverband wordt aangegaan.
31-03-2014:
Werken helpt naar herstel, zegt ook de GGZ
Werken werkt. Het lijkt, zeker voor mensen met een psychische ziekte, een misverstand om werk uit te stellen tot herstel een feit is. Het is het werken zelf dat kan helpen weg naar herstel te vinden.
25-03-2014:
BW-Oost: sociaal ondernemer die mensen in beweging brengt
Het magazine "Het Ondernemersbelang" schenkt aandacht aan BW-Oost: Kansen scheppen zodat mensen zich verder kunnen ontwikkelen.
05-02-2014:
Kan werk psychisch zieke werknemers beter maken?
De begeleiding van mensen die langdurig thuiszitten vanwege psychische problemen kan beter. Om ze sneller en duurzaam weer terug te krijgen op de werkplek, moeten (ten minste) vier dingen anders.
03-12-2013:
Klijnsma: Participatiewet niet vrijblijvend
Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat streng controleren of werkgevers in de komende jaren voldoende banen creëren voor mensen met een beperking.
01-09-2013:
Nieuwe website vragenoververzuim
Op 1 sept j.l. is de nieuwe website vragenoververzuim.nl van het Kenniscentrum Ziekteverzuim live gegaan
BW-Oost: logo blikopwerk
BW-Oost: logo SANET
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo CEREO
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd