BW-Oost - re-integratie
BW-Oost - mobiliteit
BW-Oost - samenwerking: Blik op Werk
BW-Oost is partner van
BW-Oost: Logo Cereo
landelijk georganiseerd
lokaal uitgevoerd
Div. projecten worden mogelijk gemaakt door steun verleend vanuit het ESF.
BW-Oost: 5 jaar sociaal ondernemen
BW-Oost: Henk
BW-Oost: Cora
BW-Oost: Walter
BW-Oost: Henry
BW-Oost: Toon

BW-Oost: re-integratie & mobiliteit

BW-Oost Re-integratie:
De weg naar de arbeidsmarkt

BW-Oost is er voor mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Geldt dat voor u, dan gaan we samen met u op weg: we begeleiden u naar betaald werk

U vindt bij ons uw jobcoach en uw arbeidskundige. En als het nodig is, vindt u bij ons ook andere begeleding: uw bedrijfsarts, financiële coach, uw woon­ondersteuner, psycholoog of sportbegeleider.

Bij het vinden van geschikt werk, maken we ook gebruik van onze partners: BW-Uniek, MAAK BV, ROSAS en COOS ADMIN+

BW-Oost Mobiliteit:
Dienstverlening voor bedrijven

We verzorgen voor u de begeleiding van ziekteverzuim in uw bedrijf, zoals die wettelijk verplicht is.

We werken samen met u om ziekte en verzuim in uw bedrijf te verminderen. Uw kosten gaan daarmee aanzienlijk omlaag.

We werken nauw samen met sociale ondernemers die stage en werkervaring bieden aan de mensen die wij begeleiden naar werk.

Ziekteverzuim?

Verzuimbegeleiding

Wij nemen u de zorg uit handen

Wajong, WIA of Ziektewet?

Re-integratie

Meer kansen op werk

De gezondheid en uw bedrijf

Mobiliteit

Mensen ontwikkelen en gezond houden

Maatschappelijk betrokken ondernemen?

Sociaal ondernemen

U biedt mensen meer kansen

Home


Re-integratie
Jobcoaching
Wajong, WIA of WWB
Sociale activering
Solliciteren: tips en training
Ervaring opdoen
Jouw baan
Praktijkverhalen
  Verhaal van John
  Verhaal van Han
  Verhaal van Anneke
Duurzame plaatsing


Mobiliteit


Verzuimbegeleiding
Kenniscentrum Zieteverzuim
Verplichtingen werkgever
Poortwachter
1e en 2e spoor
Nulmeting


Verzuimreductie
Over BW-Oost
Onze werkwijze
Onze partners
Onze klanten
Sponsoring

Onze mensen
Henk Knipping
Peter Kuiper
Dirk Odolphy
Jan Heinen
Erna Schuurman
René Bestebreurtje

Groep Webdesign

Inspiratiecentrum »
Erkenning
Blik op werk
Regelingen
Privacyreglement
Klachtenreglement
Disclaimer